Thử nghiệm bóc tách bao bì y tế theo tiêu chuẩn ASTM F88

Thử nghiệm bóc tách bao bì có vai trò như thế nào trong lĩnh vực y tế và nó được tiến hành như thế nào?

Trong ngành công nghiệp đóng gói bao bì và thiết bị công nghệ y tế, việc tiệt trùng là một mối quan tâm lớn. Cho dù là thiết bị y tế dùng 1 lần hay thiết bị được tiệt trùng rồi tái sử dụng thì tất cả các bao bì phải có niêm phong đóng gói đầy đủ để bảo vệ tính vô trùng của sản phẩm.

Để đóng gói bao bì một cách cẩn thận và theo quy chuẩn thì các nhà sản xuất phải tuân thủ theo tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM F88.

ASTM F88 đo độ bền vật liệu khi tiến hành bóc, tách bao bì y tế ở nhiệt độ môi trường bình thường. Nó KHÔNG đo độ bền vật liệu bên trong thiết bị. ASTM F88 được tiến hành trên máy kéo nén vạn năng với tốc độ từ 200 đến 300 mm / phút (8 đến 12 in / phút). Tiêu chuẩn yêu cầu tính hai phép đo:

• Độ bền lớp niêm phong trung bình: Lực trung bình trên mỗi chiều bám dính của mẫu trong suốt quá trình thử nghiệm bóc.
• Độ bền lớp niêm phong tối đa: Lực tối đa trên mỗi chiều bám dính của mẫu trong suốt quá trình thử nghiệm bóc.

Cả hai phép tính này được xác định bằng cách phân tích các điểm dữ liệu thu được trong mỗi lần kiểm tra. Tiêu chuẩn khuyến nghị rằng các phép tính này được áp dụng trong khoảng từ 10% đến 90% tổng số điểm thu được.

Lựa chọn hệ thống thử nghiệm

Để thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM F88 bao gồm máy kéo nén vạn năng Instron series 3400 hoặc series 6800 với cảm biến lực từ 5 N đến 5 kN (1,1 lbf đến 1124 lbf). Hệ thống 34SC-5 có tốc độ thu thập dữ liệu 1000 Hz và thông số kỹ thuật độ chính xác +/- 0,5% xuống đến 1/200 dung lượng cảm biến lực.

Đối với những khách hàng đang tìm kiếm độ chính xác của lực và tốc độ thu thập dữ liệu cao hơn, 68TM-5 của Instron có tốc độ thu thập dữ liệu 5.000 Hz và thông số kỹ thuật chính xác +/- 0,5% giảm xuống đến 1/1000 dung lượng cảm biến lực.

Cả 2 hệ thống Instron 3400 và 6800 đều sử dụng phần mềm Bluehill Universal và bảng điều khiển cảm ứng Dashboard. Các loại đóng đóng mà có chất kết dính và đóng gói trong lĩnh vực y sinh học với các phương pháp thử nghiệm được tải sẵn cho nhiều tiêu chuẩn trong đó có cả ASTM F88.

Quá trình chuẩn bị mẫu thử và đo mẫu thử:

Trong số hai kiểu thử nghiệm bóc theo chữ T hoặc bóc 180° , có ba phương pháp giữ mẫu: hai cho kiểu chữ T và một cho bóc 180°. Mỗi mẫu thử được tự dính vào một tấm căn chỉnh và sau đó được cố định bằng ngàm kẹp.

Phương pháp A cho kiểu bóc chữ T - Cấu hình này là một ứng dụng T-peel tiêu chuẩn trong đó phần dính kết không được hỗ trợ trong khi mẫu đang được kiểm tra.

Phơng pháp B cho kiểu bóc chữ - Cấu hình này tương tự như Kỹ thuật A; tuy nhiên, phần dính của mẫu được đỡ bằng tay.

Phương pháp C cho kiểu bóc 180° - bao gồm việc dán một mặt của mẫu thử vào đế hoặc tấm căn chỉnh để kiểm tra độ tróc 180 °. Mặt có tấm được lắp vào ngàm trên, trong khi đầu còn lại của mẫu thử được giữ chặt trong ngàm dưới.

Chọn ngàm kẹp cho thử nghiệm bóc tách bao bì theo tiêu chuẩn ASTM F88

Tùy vào yêu cầu thử nghiệm thì người sử dụng có thể chọn 1 trong 2 loại ngàm kẹp sau:

• Ngàm kẹp loại Advance Screw Side Action: cung cấp giải pháp tiêu chuẩn cho từng cấu hình được nêu trong ASTM F88. Chúng dễ dàng mở và đóng bằng việc sử dụng vít ở mỗi bên của ngàm kẹp.
• Ngàm kẹp khí nén Pneumatic Side Action Grip: cung cấp giải pháp nâng cao cho các mẫu T-Peel và cải thiện thông lượng bằng cách sử dụng chân khí nén.

Thông tin khác