Máy đo độ rão, thử nghiệm đứt gãy ATS series 2100

Manufacture: ATS
SKU: ATS Series 2100

Máy đo độ rão, thử nghiệm đứt gãy của ATS hoạt động theo các tiêu chuẩn ASTM và các tiêu chuẩn quốc tế khác với khả năng tải trực tiếp, thiết kế đơn giản, phụ kiện có sẵn phù hợp với nhiều loại thử nghiệm.

Xem thêm Brand ATS


Máy đo độ rão, thử nghiệm đứt gãy của ATS hoạt động theo các tiêu chuẩn ASTM và các tiêu chuẩn quốc tế khác với khả năng tải trực tiếp, thiết kế đơn giản, phụ kiện có sẵn phù hợp với nhiều loại thử nghiệm.

1. Máy đo độ rão, thử đứt gãy bao gồm 3 series:
- Hệ thống tải trực tiếp đa trạm series 2115
- Hệ thống tải trực tiếp đa trạm series 2120
- Hệ thống tải trực tiếp trạm đơn series 2140
2. Đặc điểm của từng series:
Series 2115 và Series 2120:
- Khung nhỏ gọn với bốn, sáu hoặc tám trạm thử nghiệm được điều khiển độc lập
- Tải trọng tiêu chuẩn là 400 lbf. (1.7kN) mỗi trạm
- Các phụ kiện tùy chọn bao gồm:
 + Lò nung nhiệt độ cao
 + Buồng làm mát/ lò nung 
 +  Dụng cụ đo độ giãn dài
 + Bộ chuyển đổi dịch chuyển
 + Bộ nâng tải trọng khí nén
 + Bộ gá kiểm tra độ nén 
 + Trọng lượng tải đã hiệu chỉnh
Series 2140:
- Máy kiểm tra hiệu quả, công suất cao.
- Tải trọng 400 lbf. (1,7kN), 600 lbf. (2,6kN).
- Khả năng tải bổ sung có sẵn.
- Bộ nâng tải trọng tự động
- Các phụ kiện tùy chọn bao gồm:
 + Lò nhiệt độ cao
 + Lò nung / buồng làm mát
 + Dụng cụ đo độ giãn dài
 + Bộ chuyển đổi dịch chuyển
 + Kẹp lấy mẫu
 + Trọng lượng tải đã hiệu chỉnh

Series 2115 2120 2140
Lực tải tối đa 500 100 lb. 600 lb.
Lực tải tối thiểu 10 10 10
Khối lượng đòn bẩy Tùy chọn Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn
Độ rộng cột n/a 24 in. 24 in.
Độ rộng khung 66 in. 24 in. 24 in.
Chiều sâu của khung 46 in. 24 in. 24 in.
Chiều cao 96 in. 98 in. 104 in.

Sản phẩm khác