Thiết bị đo mô-men quán tính tải trọng nhỏ series XKR

Manufacture: Raptor Scientific
SKU: Raptor Scientific XKR

Series XKR là thiết bị đo mô-men quán tính cực kỳ chính xác, dành riêng cho các vật thể nhỏ và rất nhỏ như bánh xe cân bằng của đồng hồ và đo cho vật thể nặng tối đa 5 lb (2,3kg)


This post is also available in: English


Series XKR là thiết bị đo mô-men quán tính cực kỳ chính xác, dành riêng cho các vật thể nhỏ và rất nhỏ như bánh xe cân bằng của đồng hồ (tối thiểu 1 x 10-6 lb-in2) và đo cho vật thể nặng tối đa 5 lb (2,3kg)

1. Đặc điểm của thiết bị đo mô-men quán tính có tải trọng nhỏ:
- Độ chính xác đo: 0,1%
- Cấu trúc tương tự như series XR, ngoại trừ một số thiết bị sử dụng công cụ trục khí:
  + Các tùy chọn và phụ kiện
  + Bộ điều khiển máy tính
  + Phụ tùng thay thế
  + Đo mô-men quán tính qua phần mềm CG
     • Chín mô hình tiêu chuẩn có sẵn cho các bộ phận thử nghiệm có trọng lượng dưới 1 oz đến 40 lb. Ngoài việc sử dụng như một công cụ thiết kế, thiết bị này đủ nhanh để sử dụng để phân tích chất lượng sản xuất.
     • Thiết bị bao gồm: phần mềm và giao diện tùy chọn để hiển thị hướng dẫn cho người vận hành, thu thập dữ liệu từ thiết bị, tính toán kết quả và in báo cáo kết quả.
2. Bao gồm các model:
- Model XKR02A
- Model XKR02B
- Model XKR1A
- Model XKR1B
- Model XKR5B

Thông số kỹ thuật:
Model XKR02A:

- Dung lượng tải: 0,2 lbs
-  Mô men lật: 1  lb.-in
-  Chiều cao tối đa:  0.2 lb. @ 2
-  Độ chính xác đo:  0.1% + 1x10-7
-  Trọng tải: 50 lb 2.
Model XKR02B:
- Dung lượng tải: 0,2 lbs
-  Mô men lật: 1  lb.-in
-  Chiều cao tối đa:  0.2 lb. @ 2
-  Độ chính xác đo: 1% + 7x10-7
-  Trọng tải: 50 lb 3. 
Model XKR1A:
- Dung lượng tải: 1 lbs
-  Mô men lật: 4 lb.-in
-  Chiều cao tối đa: 1 lb. @ 3
-  Độ chính xác đo: 0.1% + 1.5x10-6
-  Trọng tải: 50 lb 4. 
Model XKR1B:
- Dung lượng tải: 1 lbs
-  Mô men lật: 4 lb.-in
-  Chiều cao tối đa: 1 lb. @ 3
-  Độ chính xác đo: 1% + 1.5x10-6
-  Trọng tải: 50 lb 5. 
Model XKR5B:
- Dung lượng tải: 5 lbs
-  Mô men lật: 8 lb.-in
-  Chiều cao tối đa: 5 lb. @ 4
-  Độ chính xác đo: 0.1% + 1.3x10-5
-  Trọng tải: 50 lb

Sản phẩm khác