Bộ kit hệ thống giáo dục đào tạo công nghiệp 4.0

Manufacture: i4tech
SKU: i4tech Bo kit giao duc

Bộ kit hệ thống giáo dục đào tạo công nghiệp 4.0 được thiết kế để trang bị tốt nhất cho sinh viên các khía cạnh về phần cứng và phần mềm trong hệ thống ứng dụng mới.

Xem thêm Brand i4tech

This post is also available in: English


Bộ kit hệ thống giáo dục đào tạo công nghiệp 4.0 được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết từ căn bản đến nâng cao trong quản lý hoạt động sản xuất; tích hợp chuỗi cung ứng và số hoá tổng thể doanh nghiệp của một nhà máy sản xuất thông minh.

Bộ kit hệ thống này bao gồm:
1. Phòng các thiết bị mô phỏng hoạt động sản xuất trong nhà máy
- Hiểu biết tốt về hệ thống tự động hóa từ Cấp thiết bị - Cấp điều khiển - Cấp vận hành đến Cấp quản lý.
- Thực hành trên các hệ thống tự động hóa có thể mở rộng từ các ứng dụng nhỏ đến lớn.
- Thiết kế hệ thống điều khiển trên nhiều nền tảng. 
- Tầm nhìn và kinh nghiệm về công nghệ tự động hóa mới nhất.
- Phát triển về kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic, lập trình.
- Sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị trường lao động tự động hóa công nghệ cao.

 Kiến trúc hệ thống phòng thí nghiệm giáo dục bao gồm:
• Bộ điều khiển Tự động hóa có thể lập trình (PAC)
  - Nguyên tắc: Kiểm soát, Phân phối I/O
  - Cấu hình hệ thống: PAC, Chuyển động, VSD, Phân phối I/O
  - Kiến trúc Tích hợp Hàng đầu
  - Lập trình Nâng cao: UDT, AOI và Debug.
• Kiểm soát chuyển động
  - Nguyên tắc cơ bản
  - Hệ thống trục đơn
  - Hệ thống chuyển động phối hợp nhiều trục
  - Cấu hình CAM, Cấu hình chuyển động.
  - Mạng Công nghiệp 
  - Hỗ trợ nhiều cấu trúc Ethernet: Ring, Star, Linear
  - Chức năng mạng: NAT, VLAN, DLR, Bảo mật,…
  - Giao diện Người – Máy (HMI)
  - Nguyên tắc cơ bản
  - Phát triển màn hình đồ họa nâng cao
  - Liên kết các đối tượng đồ họa với PLC và hoạt động từ HMI

2. Phần mềm tự động: giúp sinh viên hiểu được Quản lý hoạt động sản xuất, Tích hợp chuỗi cung ứng và Số hoá tổng thể trong một nhà máy.
Bao gồm:
► Phần mềm SCADA:
• Các nguyên tắc cơ bản về chức năng với Trạm SCADA
• Trung tâm SCADA với cấu hình máy chủ / máy khách để giao tiếp với nhiều PLC/PAC
• Hợp lý hóa thời gian phát triển với các công cụ FactoryTalk® View Studio như Global Objects, faceplate và các đối tượng đồ họa được xác định trước và Tìm & Thay thế
• Duyệt trực tiếp đến bộ điều khiển Logix để chọn thẻ - cơ sở dữ liệu thẻ HMI riêng biệt không còn cần thiết
• Các giải pháp HMI khác nhau, từ một Trạm SE FactoryTalk® View đến nhiều máy chủ và hệ thống khách hàng lớn
• Các thay đổi được thực hiện đối với ứng dụng FactoryTalk View® SE đang chạy có sẵn ngay lập tức cho tất cả các khách hàng
• Hỗ trợ Công khai lên web
► Phần mềm lưu trữ:
• Thu thập dữ liệu, Nén, Lưu trữ vào cơ sở dữ liệu
• Kéo và thả canvas để tạo bảng điều khiển
• Thư viện widget (đồng hồ đo, chỉ báo, xu hướng, lưới dữ liệu, thước đo tuyến tính)
• Xu hướng chuỗi thời gian nâng cao
• Báo cáo Nâng cao
► Kết nối công nghiệp Kepware – tích hợp OT và IT với OPC:
• Được tin dùng tại hơn 75.000 trang web trên toàn thế giới, ThingWorx® Kepware® Server cung cấp một nguồn dữ liệu công nghiệp duy nhất cho tất cả các thiết bị, máy móc và ứng dụng phần mềm tự động hóa
• Kepware là một giải pháp duy nhất để thu thập, tổng hợp và cung cấp quyền truy cập an toàn vào dữ liệu hoạt động công nghiệp, đóng vai trò là cầu nối liên lạc giữa các ứng dụng phần cứng và phần mềm đa dạng.
• Kết nói Công nghiệp ThingWorx thúc đẩy các giao thức truyền thông lấy OPC và CNTT làm trung tâm để cung cấp quyền truy cập dữ liệu an toàn vào các tài sản công nghiệp.
• Thư viện gồm hơn 150 trình điều khiển thiết bị, trình điều khiển máy khách và trình cắm nâng cao cho phép truy cập vào hàng nghìn thiết bị và các nguồn dữ liệu khác, cung cấp khả năng hiển thị trên toàn doanh nghiệp để cải thiện việc ra quyết định từ tầng cửa hàng đến tầng cao nhất.

Sản phẩm khác