Thiết bị đo rung ồn trong dây chuyền sản xuất model SV

Manufacture: Chief Si
SKU: Chief Si SV

Thiết bị đo rung ồn có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề trên với một loạt các tính năng như đo một cách nhanh chóng, chính xác, dễ dàng thực hiện...

Xem thêm Brand Chief Si

This post is also available in: English


Đo rung ồn trong dây chuyền sản xuất sẽ gặp rất nhiều vấn đề, có thể kể đến như:
- Sự phức tạp và đa dạng của các phương pháp phân tích phổ
- Yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm chuyên ngành.
- Phân tích phức tạp nhưng vận hành dễ dàng.
- Sự kết hợp giữa hệ thống kiểm tra và IO và/hoặc PLC của các cơ sở bên ngoài.
- Các phương pháp phân tích khác nhau cho các kiểm tra khác nhau.
- Cài đặt tiêu chí QC linh hoạt.

Thiết bị đo rung ồn SV có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề trên với một loạt các tính năng như:
- Hoàn thành chức năng phân tích và giao diện dễ sử dụng.
- Các ứng dụng của các sản phẩm khác nhau để kiểm tra chất lượng, kiểm soát tỷ lệ sản lượng và tăng tỷ lệ sản xuất.
- Chế độ tư vấn để cấu hình và chế độ người dùng để vận hành.
- Giao tiếp với các cơ sở bên ngoài bằng cách xác định DI/O hoặc sử dụng PLC.
- Trình chỉnh sửa quy trình thử nghiệm linh hoạt.
- Kiểm tra sản phẩm một cách đơn giản và chính xác cho người vận hành không có nền tảng chuyên nghiệp về độ rung và tiếng ồn.
- Kết quả kiểm tra đơn giản và rõ ràng với tín hiệu OK hoặc NG.
- Cơ sở dữ liệu ghi nhật ký cho tỷ lệ năng suất và phân tích xu hướng.
-  Kiến trúc phần mềm linh hoạt và mô-đun tùy chỉnh.

Ứng dụng trong việc kiểm tra độ rung, ồn của động cơ, hộp truyền động.

- Số kênh đo: 4 kênh tín hiệu đầu vào: IEPE Accelerometer, IEPE Microphone
- Với chức năng phân tích: dạng sóng miền thời gian, FFT, phân tích motor, vòng bi, gearbox
Download Catalog thiết bị đo rung ồn trong dây chuyền sản xuất để biết thêm thông tin chi tiết

Sản phẩm khác