Buồng thử nghiệm khí hậu Cyclic Climate Tests

Manufacture: VLM
SKU: VLM CCT

Buồng thử nghiệm khí hậu đánh giá sự bảo vệ ăn mòn chủ yếu trong quá trình thí nghiệm ô tô thông qua các mô phỏng điều kiện khí hậu thực tế

Xem thêm Brand VLM

This post is also available in: English


Buồng thử nghiệm khí hậu Cyclic Climate Tests (CCT) hoạt động ở nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường đến +60 ° C. Thiết kế buồng thử nghiệm bằng thép, rút ngắn thời gian truyền nhiệt độ và độ ẩm tạo cho buồng kiểm tra này phù hợp hoàn toàn cho thử nghiệm gia tốc ăn mòn.
Tính năng của buồng thử nghiệm khí hậu CCT VLM
- Nhiệt độ hoạt động từ nhiệt độ môi trường đến +60 ° C
- Thiết kế buồng thử nghiệm khí hậu bằng thép, rút ngắn thời gian truyền nhiệt độ và độ ẩm tạo cho buồng kiểm tra này phù hợp hoàn toàn cho thử nghiệm gia tốc ăn mòn. Những điều này dẫn đến việc tiết kiệm năng lượng trong suốt quá trình vận hành thiết bị.
- Khả năng tái lập các điều kiện khí hậu tốt nhất được tạo ra trong buồng thử nghiệm không phụ thuộc vào điều kiện môi trường và vị trí địa lý
- Buồng thử nghiệm được làm bằng thép chắc chắn hơn và ít bị thiệt hại so với các sản phẩm cạnh tranh làm bằng thủy tinh, gia cố nhựa.
- Dễ dàng sử  dụng, menu hướng dẫn và hệ thống điều khiển trực quan dựa trên một bộ điều khiển đa năng với màn hình màu trong đó các tiêu chuẩn thử nghiệm ăn mòn chung nhất được cấu hình sẵn.
Tiêu chuẩn thử nghiệm của buồng thử nghiệm khí hậu
- DIN EN ISO 11997-1:2006 Cycle B (previously VDA 621-415)
- VW PV 1210 (climate module required)

- Dung tích:   300, 400, 600, 1000, 3000 L
- Yêu cầu nguồn điện   230V, 50/60Hz.
- Vật liệu sử dụng: buồng thử nghiệm làm bằng thép không gỉ, đáy phủ ECTFE, Vách buồng làm bằng Polyethylene
- Bộ gia nhiệt: Thanh gia nhiệt tấm Micanite ở dưới đáy buồng thử nghiệm cho phép truyền nhiệt nhanh và đồng đều.
- Cảm biến: cảm biến nhiệt độ chống ăn mòn và   độ nhậy cao   (dưới đáy và trên đỉnh)
- Độ ổn định nhiệt độ:   ±0,5°C  
- Kết nối   RS 232.

Sản phẩm khác