Tủ thử nghiệm ngưng tụ VLM CON 300-FL

Manufacture: VLM
SKU: VLM CON 300FL

Tủ thử nghiệm ngưng tụ tuân thủ theo tiêu chuẩn: DIN EN ISO 6270-2 (CH, AT, AHT), BS 3900 , F2BS 3900 F15, ASTM D2242

Xem thêm Brand VLM

This post is also available in: English


Tủ thử nghiệm ngưng tụ tuân thủ theo tiêu chuẩn: DIN EN ISO 6270-2 (CH, AT, AHT), BS 3900 , F2BS 3900 F15, ASTM D2242
Quy trình hoạt động của tủ thử nghiệm ngưng tụ:
Phần dưới của buồng kiểm tra được bao phủ bằng nước khử khoáng và làm nóng lên đến 40 ° C.  Nước bay hơi dẫn đến 100% độ ẩm ngưng tụ (hoặc cao) bên trong buồng. Những tổn thất nhiệt qua các vách buồng tạo gradient nhiệt độ dần dần ngưng tụ hơi nước trên bề mặt của các mẫu thử nghiệm.
Ngoài độ ẩm cao (còn được gọi là duy trì độ ẩm (Constant Humidity  "CH") DIN EN ISO 6270-2 định nghĩa hai biến thể:
- Nhiệt độ luân phiên (Alternating Temperature: AT): 8 h Độ ẩm cao, 16 h làm mát ở nhiệt độ phòng
- Độ ẩm và nhiệt độ luân phiên (Alternating Humidity and Temperature: AHT): 8 h Độ ẩm cao, 16 h sục khí với không khí trong phòng
Các thử nghiệm nước ngưng tụ (Độ ẩm cao) có thể được tùy chọn mở rộng với các bài kiểm tra Kesternich. Tùy chọn này giới thiệu các quy định lượng của khí SO2 vào buồng thử nghiệm trong giai đoạn độ ẩm cao. Những lợi ích thử nghiệm Kesternich trên tính phổ biến do thực tế rằng không khí ở nhiều nước công nghiệp phát triển đang ngày càng ô nhiễm với khí này.
Kiểm soát ngưng tụ nước của VLM
Hệ thống điều khiển ngưng tụ nước (Controlled Water Condensation “CWC”)   của VLM đã được cấp bằng sáng chế là khả năng điều khiển chính xác lượng nhiệt thất thoát qua mái dẫn đến sự biến thiên nhiệt độ chính xác 1ºC giữa mái và đáy của buồng thử nghiệm.
Hệ thống CWC là điều kiện tiên quyết chính để đạt được khả năng lặp cao các điều kiện thử nghiệm và đạt được kết quả thử nghiệm đáng tin cậy. Hơn nữa, việc thiết kế bằng thép không gỉ của tủ thử nghiệm ngưng tụ và bộ gia nhiệt bề mặt cho phép dẫn nhiệt độ cao và truyền nhiệt rất nhanh vào trong buồng. Nước trong bể chứa được làm nóng nhanh và đồng đều đẫn đến nước bốc hơi trên toàn bộ bề mặt.Tránh được các nhiễu loạn không khí không mong muốn cũng là một điều kiện quan trọng cho một sự ngưng tụ nước đồng đều.
Sự kết hợp của tất cả các biện pháp trên cho sự kiểm soát ngưng tụ nước kết hợp với các thử nghiệm phun muối trong một buồng thử nghiệm dẫn đến độ tin cậy cao vào các buồng thử nghiệm VLM  như các buồng thử nghiệm ăn mòn (Cyclic corrosion tests : CCT).
Ưu điểm tủ thử nghiệm VLM
- Lựa chọn phong phú các buồng thử nghiệm  
- Độ lặp cao trong các điều kiện thử nghiệm khí quyển
- Toàn bộ buồng kiểm tra thiết kế nhỏ gọn và cấu trúc bằng thép
- Người dùng sử dụng dễ dàng do các bộ điều khiển vi xử lý đa năng
- Các buồng thử nghiệm VLM có thể tích lớn hơn 25% so với các sản phẩm cạnh tranh
- Thanh gia nhiệt Micanite phẳng cho phép gia nhiệt nhanh chóng và đồng đều trong buồng thử nghiệm  
- Quạt điều tốc cho giai đoạn trao đổi khí kiểm soát thời gian làm khô mẫu vật  
- Tổng chi phí đầu tư thấp, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí bảo trì .