Thiết bị đo độ dày kính nổi

Manufacture: Inspection Systems
SKU: Inspection System TG

Thiết bị được thiết kế để đo độ dày kính nổi đồng thời tính toán được ứng suất bền của kính


This post is also available in: English


Thiết bị đo độ dày kính nổi có các tính năng sau:
- Biên dạng băng chéo
- Báo cáo vị trí cạnh kính
- Đo nhiệt độ
- Tùy chọn đo ứng suất
- Tùy chọn quét do người dùng định cấu hình

Lợi ích của thiết bị:
- Hoạt động 24/7 để cho phép đo lặp lại
- Sử dụng hiệu quả hơn nhân lực cho các hoạt động
- Tối ưu hóa độ dày sản phẩm để tối đa hóa năng suất thủy tinh
- Xác thực giá trị trọng tải để đảm bảo lượng khí thải carbon được giữ trong ngưỡng hiện tại
- Phát hiện sớm sự thay đổi độ dày để tránh mất kính
- Phát hiện sự thay đổi ruy băng để đảm bảo duy trì chất lượng cao

Các phép đo ứng suất
- Đo ứng suất tổng và ứng suất nhiệt (tạm thời) theo thời gian thực
- Tính toán ứng suất thường trực
- Hoạt động với lớp phủ và độ màu
- Tiêu chuẩn tham chiếu được chứng nhận
Tham khảo một số thiết bị kiểm tra kính nổi khác của Inspection

• Tốc độ lên tới 500mm/s (1180ipm)
• Các bản quét thông thường ở tốc độ 200 mm/giây (472ipm)
• Điểm dữ liệu cứ sau 2-6 mm tùy thuộc vào tốc độ
• Quét một chiều hoặc hai chiều
• Hồ sơ độ dày, nhiệt độ và ứng suất
• Số đo tối thiểu, tối đa, trung bình
• Tổng chiều rộng & khu vực quan tâm được hiển thị
• Vị trí cạnh
• Trọng tải

Sản phẩm khác