Thiết bị đo biến dạng 8 - 64 kênh eStrain Pro

Manufacture: Chief Si
SKU: Chief Si eStrain Pro

Đo biến dạng 8 - 64 kênh với eStrain Pro với khả năng hiệu chỉnh điện trở của dây dẫn, hiệu ứng nhiệt độ trên dây và đồng hồ đo, các chức năng hiệu chỉnh

Xem thêm Brand Chief Si

This post is also available in: English


Đo biến dạng là việc không dễ dàng vì nó phụ thuộc vào yếu tố môi trường, đòi hỏi phải điều chỉnh máy đo, điện trở dây và nhiệt độ.
Do đó, người dùng không quen thuộc với tất cả các khía cạnh của việc đo biến dạng có thể đo lường thông tin sai. Với eStrain, khả năng hiệu chỉnh điện trở của dây dẫn, hiệu ứng nhiệt độ trên dây và đồng hồ đo, các chức năng hiệu chỉnh và cân bằng được tích hợp vào hệ thống. eStrain cung cấp kết quả đầy đủ, chính xác và được thiết lập thân thiện với người sử dụng.

Tính năng của hệ thống eStrain Pro:
- Thiết lập rất đơn giản, dễ sử dụng.
- Hiệu chỉnh biến dạng hoàn chỉnh, mang lại kết quả đo chính xác nhất.
- Các kênh đo đồng thời và linh hoạt.
- Bộ lọc phần cứng tích hợp ngăn chặn nhiễu.
- Đi dây đơn giản và độ ổn định tín hiệu cao.
- Hỗ trợ đo lường và phân tích PCB IPC-9704.

Ứng dụng vào các lĩnh vực như:
- Thử nghiệm vật liệu, thử nghiệm cơ học, thử nghiệm rơi
- Ứng dụng trong quá trình giảng dạy
- Phép đo biến dạng PCB, đĩa bán dẫn và bê tông.
- Đo lường ứng suất trong xây dựng dân dụng, cơ khí, phương tiện giao thông, y sinh.
- Kiểm tra và xác nhận phân tích phần tử hữu hạn.
- Giám sát biến dạng trong thời gian dài cho các cấu trúc.

Các model hiện có: 
- eStrain P4-X-O (Tối đa 32 kênh)
- eStrain P8-X-O (Tối đa 64 kênh) (Lên đến 128 kênh khi kết hợp 2 model)
Thông số kỹ thuật của thiết bị đo biến dạng eStrain Pro xem tại Catalog