Cảm biến gia tốc đơn trục dùng trong thử nghiệm rung động

Manufacture: PCB Piezotronics
SKU: PCB Accelerometers

Với nhiều model khác nhau, cảm biến gia tốc đơn trục dùng trong thử nghiệm rung động của PCB sẽ giúp người dùng phân tích các tín hiệu đo lường để kiểm soát đầu vào rung động và phân tích phản ứng của sản phẩm với các thử nghiệm đó.


This post is also available in: English


Chuyển động của một cơ thể cứng nhắc có thể được đặc trưng trong sáu bậc tự do. Cung cấp kích thích cơ học để mô phỏng chuyển động này như có thể gặp trong thế giới thực có thể đòi hỏi nhiều loại máy thử nghiệm. Có nhiều loại máy rung lắc/ lực khác nhau để thử nghiệm kết cấu.
Bất kể thiết bị nào, mục tiêu luôn là đảm bảo rằng sản phẩm được thử nghiệm có thể hoạt động đầy đủ và tồn tại một cách đáng tin cậy, trong môi trường mà sản phẩm sẽ được triển khai hoặc tiếp xúc với nó trong quá trình vận chuyển.

Cảm biến gia tốc đơn trục PCB® cung cấp các tín hiệu đo lường cần thiết để kiểm soát đầu vào rung động và để phân tích phản ứng của sản phẩm đối với thử nghiệm đó. Thử nghiệm có đạt được biên độ và tần số gia tốc mong muốn không? Sản phẩm có phản ứng một cách nhất quán không? Có bất kỳ thành phần hoặc kỹ thuật lắp đặt nào bị thay đổi không? Đây chỉ là một số câu hỏi có thể được xác minh bằng cách phân tích các tín hiệu do gia tốc kế PCB® tạo ra.

Các ứng dụng sử dụng cảm biến gia tốc đơn trục PCB:
- Kiểm tra rung định kỳ
- Thử nghiệm sản phẩm
- Kiểm tra kết cấu
- Kiểm soát rung
- Thử nghiệm thả kiện hàng

Các model cảm biến gia tốc dùng đo lường tín hiệu hiện có:
1. Model 352C04:
- Độ nhạy: (±10%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo lường: ±500 g pk (±4900 m/s² pk)
- Độ phân giải băng thông rộng: 0,0005 g rms (0,005 m/s² rms)
- Dải tần số: (±5%)0,5 đến 10000 Hz
- Yếu tố cảm biến: Gốm sứ
- Trọng lượng: 0,20 oz (5,8 gm)

2. Model 352C33:
- Độ nhạy: (±10%)100 mV/g (10,2 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo lường: ±50 g pk (±490 m/s² pk)
- Độ phân giải băng thông rộng: 0,00015 g rms (0,0015 m/s² rms)
- Dải tần số: (±5%)0,5 đến 10000 Hz
- Yếu tố cảm biến: Gốm sứ
- Trọng lượng: 0,20 oz (5,8 gm)

3. Model 353B03:
- Độ nhạy: (±5%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo lường: ±500 g pk (±4905 m/s² pk)
- Độ phân giải băng thông rộng: 0,003 g rms (0,03 m/s² rms)
- Dải tần số: (±5%)1 đến 7000 Hz
- Yếu tố cảm biến: Thạch anh
- Trọng lượng: 0,38 oz (10,5 gam)

4. Model 357B03:
- Độ nhạy: (±15%)10 pC/g (1,02 pC/(m/s²))
- Phạm vi đo lường: ±2000 g pk (±19600 m/s² pk)
- Dải tần: (+5%)9000 Hz
 - Trọng lượng: 0,39 oz (11g)
              
5. Model 352A60:
- Độ nhạy: (±15%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo lường: ±500 g pk (±4905 m/s² pk)
- Độ phân giải băng thông rộng: 0,002 g rms (0,02 m/s² rms)
- Yếu tố cảm biến: Gốm sứ
- Trọng lượng: 0,21 oz (6,0 gm)

6. Model 355B02:
- Độ nhạy: (±10%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo lường: ±500 g pk (±4900 m/s² pk)
- Độ phân giải băng thông rộng: 0,0005 g rms (0,005 m/s² rms)
- Dải tần số: (±5%)1 đến 10000 Hz
- Yếu tố cảm biến: Gốm sứ
- Trọng lượng: 0,35 oz (10 gm)

7. Model 355B03:
- Độ nhạy: (±5%)10 mV/g (1,02 mV/(m/s²))
- Phạm vi đo lường: ±500 g pk (±4905 m/s² pk)
- Độ phân giải băng thông rộng: 0,003 g rms (0,03 m/s² rms)
- Dải tần số: (±5%)1 đến 7000 Hz
- Yếu tố cảm biến: Thạch anh
- Trọng lượng: 0,38 oz (10,5 gam)

Download Catalog va thông tin chi tiết các model cảm biến gia tốc đơn trục PCB:
1. Model 352C04
2. Model 352C33
3. Model 353B03
4. Model 357B03
5. Model 352A60
6. Model 355B02
7. Model 355B03