Cảm biến gia tốc 3 trục dùng trong thử nghiệm rung động

Manufacture: PCB Piezotronics
SKU: PCB Accelerometers triaxial

Cảm biến gia tốc ba trục cung cấp các phép đo đồng thời theo ba hướng trực giao, để phân tích tất cả các rung động mà một cấu trúc gặp phải. Mỗi đơn vị kết hợp ba yếu tố cảm biến riêng biệt được định hướng vuông góc với nhau.


This post is also available in: English


Cảm biến gia tốc 3 trục của PCB cung cấp các phép đo đồng thời theo ba hướng trực giao, để phân tích tất cả các rung động mà một cấu trúc gặp phải. Mỗi đơn vị kết hợp ba yếu tố cảm biến riêng biệt được định hướng vuông góc với nhau.

Các ứng dụng sử dụng cảm biến gia tốc ba trục:
- Phân tích phương thức
- Gia công vi mô
- Kiểm soát rung
- Cách ly rung động

Các model hiện có:
1. Model TLD 356A01
2.  Model TLD356A03
3.  Model 356A09
4.  Model 356A09 NC
5.  Model 356A06
6.  Model 356A06 NC
7. Model 356A01
8.  Model 356A19
9.  Model 356B18
10. Model 356A02
11.  Model 356A25
12.  Model 356A43
13.  Model 356A44
14.  Model 356A45
15. Model 356A43
16. Model J356A44
17.  Model J356A45
18.  Model 356A16
19. Model 356A17
20.  Model TLD356A16
21.  Model TLD356A17
22.  Model 356B21
23.  Model 354C02
24.  Model 354C03
25.  Model TLD354C02
26.  Model 356A70
27.  Model 356A71
28. Model 340A50

Sản phẩm khác