Cảm biến gia tốc áp điện thu nhỏ đơn trục

Manufacture: PCB Piezotronics
SKU: PCB Accelerometer

Cảm biến gia tốc áp điện thu nhỏ được yêu cầu cho các ứng dụng đòi hỏi dải tần số cao, kích thước nhỏ và trọng lượng thấp.


This post is also available in: English


Cảm biến gia tốc áp điện cung cấp tính linh hoạt to lớn cho các phép đo sốc và rung. Những cảm biến chắc chắn này có thể chịu được các điều kiện môi trường bất lợi. Một loạt các cấu hình có sẵn để hỗ trợ nhiều yêu cầu ứng dụng. Các đơn vị đặc biệt cũng có sẵn thông qua sửa đổi thiết kế cơ hoặc điện hoặc kiểm tra trình độ bổ sung.

Cảm biến gia tốc áp điện thu nhỏ được yêu cầu cho các ứng dụng đòi hỏi dải tần số cao, kích thước nhỏ và trọng lượng thấp. Thử nghiệm sản phẩm là cần thiết trong thị trường cạnh tranh ngày nay để tối ưu hóa thiết kế, giảm lỗi và cải thiện sự chấp nhận và hài lòng của khách hàng. Thử nghiệm sốc và rung cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để xác minh khả năng sống sót trong các ảnh hưởng môi trường có thể gặp phải trong quá trình bảo dưỡng và để ngăn chặn các lỗi mới bắt đầu để người dùng cuối không gặp phải. Cảm biến gia tốc PCB được sử dụng rộng rãi để theo dõi phản ứng của đối tượng đối với đầu vào rung được lập trình và để kiểm soát cấu hình rung trong quá trình thử nghiệm.

Điểm nổi bật:
- Kích thước nhỏ
- Dải tần số cao
- Trọng lượng nhẹ
- Có sẵn trong vỏ nhôm nhẹ hoặc titan mạnh mẽ

Các ứng dụng:
- Thử nghiệm môi trường
- Chất lượng thành phần
- Kiểm tra kết cấu
- Nghiên cứu hành vi hoạt động
- Kiểm tra độ mỏi
- Khử rung & âm thanh
- Bảng mạch
- Các dây chuyền nhỏ

Các model sẵn có:
Model Độ nhạy Phạm vi đo lường Độ phân giải băng thông Dải tần số Bộ phận cảm biến
352A91 (±20%)1 mV/g ±5000 g pk (1 to 10000 Hz)0.02 g rms (±5%)1.2 to 10000 Hz Ceramic
352A92  (±20%)0.25 mV/g ±20000 g pk (1 to 10000 Hz)0.04 g rms (±5%)1.2 to 10000 Hz Ceramic
352C23 (±20%)5 mV/g ±1000 g pk (1 to 10000 Hz)0.003 g rms (±5%)2.0 to 10000 Hz Ceramic
352A21  (±15%)10 mV/g ±500 g pk (1 to 10000 Hz)0.004 g rms (±5%)1.0 to 10000 Hz Ceramic
352A59  (±15%)10 mV/g ±500 g pk (1 to 10000 Hz).005 g rms (±5%)1.0 to 10000 Hz Ceramic
352C22 (±15%)10 mV/g  ±500 g pk  (1 to 10000 Hz)0.004 g rms  (±5%)1.0 to 10000 Hz Ceramic
352A24 (±10%)100 mV/g ±50 g pk (1 to 10000 Hz)0.0002 g rms  (±5%)1.0 to 8000 Hz Ceramic
353B15 (±10%)10 mV/g ±500 g pk (1 to 10000 Hz)0.005 g rms  (±5%)1 to 10000 Hz Quartz
352C65 (±10%)100 mV/g  ±50 g pk  (1 to 10000 Hz)0.00016 g rms (±5%)0.5 to 10000 Hz Ceramic
352B10  (±10%)10 mV/g  ±500 g pk  (1 to 10000 Hz)0.003 g rms (±5%)2 to 10000 Hz Ceramic
352A74  (±10%)100 mV/g  ±50 g pk (1 to 10000 Hz)0.0002 g rms (±5%)1.0 to 8000 Hz  Ceramic
352A71 (±15%)10 mV/g ±500 g pk  (1 to 10000 Hz)0.003 g rms (±5%)0.5 to 10000 Hz Ceramic
357A07 (±20%)1.7 pC/g  ±2000 g pk   (+5%)15 kHz  
357A08  (±20%)0.35 pC/g ±1000 g pk   (+5%)12000 Hz  
357A09  (±20%)1.7 pC/g  ±2000 g pk   (+5%)10000 Hz  

Sản phẩm khác