Cảm biến đo mô men xoắn đáp ứng

Manufacture: PCB Piezotronics
SKU: PCB Reaction Torque Sensor

Cảm biến mô men xoắn đáp ứng phù hợp với nhiều ứng dụng đo mô men xoắn. Chúng thường được sử dụng trong các máy kiểm tra độ xoắn, lực kế động cơ hoặc trong bất kỳ ứng dụng nào mà vòng quay bị giới hạn ở 360° trở xuống.Cảm biến mô men xoắn đáp ứng PCB phù hợp với nhiều ứng dụng đo mô men xoắn. Chúng thường được sử dụng trong các máy kiểm tra độ xoắn, lực kế động cơ hoặc trong bất kỳ ứng dụng nào mà vòng quay bị giới hạn ở 360° trở xuống. Do các cảm biến này không sử dụng ổ trục, vòng trượt hoặc các bộ phận quay khác nên việc lắp đặt và sử dụng chúng có thể rất tiết kiệm chi phí.

Các model cảm biến mô men xoắn đáp ứng hiện có:
1. Model 2508 -01A:
- Phạm vi đo lường: (Công suất toàn thang đo)50 lbf-in
- Độ nhạy: (đầu ra ở công suất định mức)2 mV/V
- Gắn kết: Mặt bích (Bu lông #10-24)
- Kích thước - Đường kính: 2.0 in
- Kích thước - Chiều dài: 3.0 inch

2. Model 2302-02A:
- Phạm vi đo lường: (Công suất toàn thang đo)20000 lbf-in
- Độ nhạy: (đầu ra ở công suất định mức)(±15%)2 mV/V
- Gắn kết: Mặt bích (Bu lông 3/8in)
- Kích thước - Đường kính: 5,00 in
- Kích thước - Chiều dài: 3.50 inch

3. Model 2301-02A:
- Phạm vi đo lường: (Công suất toàn thang đo)5000 lbf-in
- Độ nhạy: (đầu ra ở công suất định mức)(±15%)2 mV/V
- Gắn kết: Mặt bích (Bu lông 5/16in)
- Kích thước - Đường kính: 4,00 in
- Kích thước - Chiều dài: 3.00 inch

 

Download Catalog Cảm biến đo mô men xoắn đáp ứng 
Model 2508 -01A
Model 2302-02A
Model 2301-02A
 

Sản phẩm khác