Cảm biến áp suất độ nhạy cao

Manufacture: PCB Piezotronics
SKU: PCB Pressure Sensors

Cảm biến áp suất ICP® độ nhạy cao dành cho các phép đo áp suất thấp yêu cầu độ phân giải cao và kích thước nhỏ.Cảm biến áp suất ICP® độ nhạy cao dành cho các phép đo áp suất thấp yêu cầu độ phân giải tuyệt vời và kích thước nhỏ. Cảm biến áp suất PCB® Series 112A được sử dụng để đo áp suất thủy lực và khí nén động nhỏ như nhiễu loạn, tiếng ồn, âm thanh và xung, đặc biệt là trong môi trường bất lợi. Chúng có khả năng đo áp suất âm thanh cường độ cao từ 111 đến 210 dB ở bất kỳ mức áp suất tĩnh nào từ chân không hoàn toàn đến 1.000 psi (6.895 kPa).

Điểm nổi bật của cảm biến áp suất độ nhạy cao PCB:
- Thời gian tăng nhanh ≤ 2 μ giây từ phần tử thạch anh
- Tần số cộng hưởng cao ≥ 250 kHz
- Chứa phần tử thạch anh nhiều tấm, cứng cho thông lượng cao
- Bù gia tốc bên trong giảm thiểu độ nhạy rung

Các model hiện có:
1. Model 112A22:
- Phạm vi đo lường: (đối với đầu ra ±5V)50 psi
- Độ nhạy: (±15%)100 mV/psi
- Đáp ứng tần số thấp: (-5%) 0,50 Hz
- Tần số cộng hưởng: >=250 kHz
- Đầu nối điện: Giắc cắm đồng trục 10-32
2. Model 112A21:
- Phạm vi đo lường: (đối với đầu ra ±5V)100 psi
- Độ nhạy: (±10mV/psi)50 mV/psi
- Đáp ứng tần số thấp: (-5%) 0,5 Hz
- Tần số cộng hưởng: >=250 kHz
- Đầu nối điện: Giắc cắm đồng trục 10-32
3. Model 1056B52:
- Phạm vi đo lường: (đối với đầu ra ±5V)1 psi
- Độ nhạy: (±15%)5000 mV/psi
- Đáp ứng tần số thấp: (-5%)2,5 Hz
- Tần số cộng hưởng: >=40 kHz
- Đầu nối điện: Giắc cắm đồng trục 10-32
4. Model 106B50:
- Phạm vi đo lường: (đối với đầu ra ±2,5V)5 psi
- Độ nhạy: (±15%)500 mV/psi
- Đáp ứng tần số thấp: (-5%) 0,5 Hz
- Tần số cộng hưởng: >=40 kHz
- Đầu nối điện: Giắc cắm đồng trục 10-32
5. Model 106B:
- Phạm vi đo lường: (đối với đầu ra ±2,5V)8,3 psi
- Độ nhạy: (±15%)300 mV/psi
- Đáp ứng tần số thấp: (-5%) 0,5 Hz
- Tần số cộng hưởng: >=60 kHz
- Đầu nối điện: Giắc cắm đồng trục 10-32

Sản phẩm khác