Búa tạo xung lực PCB Piezotronics

Manufacture: PCB Piezotronics
SKU: PCB Impact Hammer

Búa tạo xung lực PCB Piezotronics được gắn cảm biến lực sử dụng trong các lĩnh vực kiểm tra kết cấu, đo cộng hưởng và phân tích modal.Mỗi chiếc búa tạo xung PCB® Modally Tuned®, ICP® đều có cảm biến lực chắc chắn được tích hợp vào bề mặt đập của búa. “Modal Tuning” là tính năng đảm bảo các đặc tính cấu trúc của búa không ảnh hưởng đến kết quả đo. Điều này được thực hiện bằng cách loại bỏ cộng hưởng búa trong dải tần số quan tâm khỏi việc làm hỏng dữ liệu thử nghiệm, dẫn đến các phép đo chính xác và nhất quán hơn.

Cảm biến lực cung cấp phép đo biên độ và tần số của kích thích năng lượng được truyền tới đối tượng thử nghiệm. Cảm biến gia tốc được sử dụng cùng với búa để cung cấp phép đo phản ứng cấu trúc của vật thể do cú đập của búa. Một loạt các tips được cung cấp với mỗi búa cho phép hàm lượng năng lượng của xung lực được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của vật được thử nghiệm.

Sử dụng phần mềm phân tích và thu thập dữ liệu đa kênh, kỹ sư kiểm tra có thể xác định được nhiều đặc tính cơ học khác nhau dẫn đến hiểu được các đặc điểm hành vi cấu trúc của đối tượng. Các mục được phân tích có thể bao gồm phát hiện cộng hưởng, hình dạng chế độ, đặc điểm chuyển giao và tình trạng cấu trúc – chẳng hạn như phát hiện vết nứt và mỏi.

Điểm nổi bật của búa tạo xung lực PCB:
- Modally Tuned® để cung cấp kết quả phù hợp hơn
- Nhiều loại búa phù hợp với mọi kích thước đối tượng kiểm tra
- Các tips cung cấp xung lực phù hợp với tần suất

Ứng dụng trong các lĩnh vực:
- Kiểm tra cấu trúc
- Đo cộng hưởng
- Phân tích modal

Các model hiện có:
- Model 086E08
- Model 086C01
- Model 086C02
- Model 086C03
- Model 086C04
- Model 086D05
- Model 086D20
- Model 086D50

Sản phẩm khác