Máy đo lưu biến mao dẫn SR20 & SR50

Manufacture: VLM
SKU: INSTRON SR20 SR50

Các hệ thống đo độ nhớt qua ống mao Instron® trong dòng CEAST SmartRHEO Series được thiết kế đặc biệt cho nghiên cứu và kiểm soát chất lượng cao của các vật liệu nhiệt dẻo, vì chúng xác định chính xác các thuộc tính độ nhớt của mẫu polymer ở nhiều mức độ cắt và điều kiện thử nghiệm khác nhau.


Xem thêm Brand VLM

This post is also available in: English


Tổng quan: Các hệ thống đo độ nhớt qua ống mao dẫn có sẵn trong cấu hình ống mao đơn hoặc hai ống mao dẫn. Cấu hình hai ống mao cho phép thực hiện hai thử nghiệm độ nhớt đồng thời và độc lập, cho phép so sánh trực tiếp hành vi của hai mẫu khác nhau hoặc hai lô cùng loại vật liệu. Với một loạt các phụ kiện có sẵn, khả năng thử nghiệm được mở rộng để bao gồm việc xác định các thuộc tính cơ bản như Độ dẻo chảy, Sự phồng ra của khuôn đúc và hành vi PVT, cho phép mô phỏng các quy trình như khuôn ép phun, ép chảy, ép thổi và ép phim.

Các tính năng chính:

- Khung "H" cứng cáp để có sức mạnh và độ cứng cao
- Động cơ không chổi than để di chuyển piston chính xác
- Điều khiển nhiệt độ ống chính xác với 3 vùng làm nóng và nhiều cảm biến PT100, đảm bảo thời gian trễ tối thiểu để đạt nhiệt độ thử nghiệm và khôi phục nhanh chóng sau khi tải mẫu
- Cấu hình ống mao hai ống cho phép thực hiện hai thử nghiệm độ nhớt đồng thời và độc lập, tiết kiệm thời gian
- Đầu chéo với tải trọng độc lập trên mỗi piston cung cấp độ chính xác cao, tăng tính lặp lại và đáng tin cậy của kết quả thử nghiệm
- Hai bộ cảm biến áp suất gắn trên ống mao cho phép thu thập dữ liệu chính xác
- Dữ liệu thử nghiệm được thu thập, quản lý và phân tích bởi phần mềm chuyên dụng. Các module bổ sung cung cấp phân tích dữ liệu đồ nhớt chi tiết hơn.
- Lựa chọn rộng các thiết bị tùy chọn và khuôn mao là lý tưởng cho nhiều ứng dụng thử nghiệm trong một máy duy nhất.
Dòng sản phẩm: CEAST SR20
Phạm vi lực tối đa 20 kN
Công suất cao hơn để mở rộng khả năng phân tích
Cấu hình ống mao đơn hoặc hai ống mao CEAST SR50
Phạm vi lực tối đa 50 kN
Khung cấu trúc đặc biệt được gia cố để tăng sức mạnh và độ cứng cao
Động cơ không chổi than giúp di chuyển piston chính xác
Kiểm soát nhiệt độ ống chính xác với 3 vùng làm nóng và nhiều cảm biến PT100, đảm bảo thời gian trễ tối thiểu để đạt nhiệt độ thử nghiệm và khôi phục nhanh chóng sau khi tải mẫu
Cấu hình ống mao hai ống cho phép thực hiện hai thử nghiệm độ nhớt đồng thời và độc lập, tiết kiệm thời gian
Đầu chéo với tải trọng độc lập trên mỗi piston mang lại độ chính xác cao, tăng tính lặp lại và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm
Hai bộ cảm biến áp suất gắn trên ống mao cho phép thu thập dữ liệu chính xác
Dữ liệu thử nghiệm được thu thập, quản lý và phân tích bằng phần mềm riêng. Các module bổ sung cung cấp phân tích dữ liệu đồ nhớt chi tiết hơn.
Lựa chọn rộng các thiết bị tùy chọn và khuôn mao là lý tưởng cho nhiều ứng dụng thử nghiệm trong một máy duy nhất. Dòng sản phẩm CEAST SR20
Phạm vi lực tối đa 20 kN
Công suất cao hơn để mở rộng khả năng phân tích
Cấu hình ống mao đơn hoặc hai ống mao CEAST SR50
Phạm vi lực tối đa 50 kN
Khung cấu trúc đặc biệt được gia cố

Sản phẩm khác