Với các dòng máy Instron và tủ môi trường, chúng tôi cung cấp Dịch vụ bảo trì sửa chữa nhằm giúp khách hàng giải quyết các vấn đề hiệu chuẩn máy, bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị đang sử dụng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Qua dịch vụ này, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng đối với đội ngũ service nói riêng và công ty Vecomtech nói chung.