Kiểm tra độ bền nén cho viên thuốc bằng máy kiểm tra sức bền vật liệu Instron

Kiểm tra nén viên thuốc

Sử dụng phương pháp nén để kiểm tra độ bền của viên thuốc đảm bảo rằng các viên thuốc có thể chịu được nhiều lực tác động trong quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển và khâu xử lý. Bài kiểm tra điển hình cho thử nghiệm này đòi hỏi viên thuốc thử nghiệm

Continue reading »

Ứng dụng của hệ thống camera siêu phổ dây chuyền chế biến thịt gà

Hiện nay, vấn đề an toàn và chất lượng thực phẩm đang là 1 trong những mối quan tâm lớn của con người. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và có được chất lượng thực phẩm vượt trội, các phương pháp phân tích nhanh, không phá hủy được yêu cầu để đánh

Continue reading »
Pages:123456»