Test & Measurement, Education & Training & 3D Printers

ETS Solutions

ETS Solutions cung cấp các thiết bị kiểm tra rung, xóc với độ chính xác cao và giá cả phải chăng. Sử dụng những kỹ thuật mở rộng và cải tiến, hãng đưa ra những giải pháp dài hạn phù hợp để đáp ứng những yêu cầu thử nghiệm của bạn. Tất cả các hệ thống đều tuân thủ theo tiêu chuẩn CE của Châu Âu với sự kiểm tra và chứng nhận đầy đủ từ TUV-SUD Product Service GmbH.