Test & Measurement, Education & Training & 3D Printers

Oxford Technical Solutions - OxTS

Công ty Oxford Technical Solutions chuyên về Thiết bị điều hướng quán tính và GPS/GNSS để đo đạc chuyển động, vị trí và định hướng. Họ sản phẩm các hệ thống điều hướng quán tính được hỗ trợ bởi các hệ thống định vị vệ tinh (GNSS) bao gồm một loạt các dụng cụ đo lường quán tính, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau. Ngoài ra một số sản phẩm mà Oxford Technical Solutions  hỗ trợ giúp cải thiện độ chính xác của sản phẩm điều hướng và làm cho hoạt động của chúng trở nên dễ dàng hơn.