Sản xuất tăm bông y tế bằng phương pháp in 3D

Đại dịch COVID-19 đã và đang thử nghiệm khả năng chăm sóc sức khỏe của toàn cầu. Chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn, đòi hỏi các giải pháp nhanh chóng, cục bộ cho các thiết bị y tế được chứng nhận. Nhiều công ty đang hợp tác với chính quyền địa phương của họ để cung cấp các thiết bị y tế quan trọng như linh kiện máy thở, các bộ phận quan trọng của ICU, tấm che mặt, bộ lọc mặt nạ, tăm bông y tế,… để chống lại tình trạng thiếu hụt.

Trong bối cảnh đó, một hiệp hội hợp tác nghiên cứu và phát triển đã được thành lập vào tháng 3 năm 2020 để phát triển các thiết bị y tế được chứng nhận và tăng cường sản xuất hàng loạt ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Liên minh này bao gồm Aenium Engineering và Burloak Technologies, nhóm liên kết với nhóm kỹ sư ứng dụng EOS ’Additive Minds, các cơ quan y tế và bệnh viện của Canada và Tây Ban Nha, cũng như phòng thí nghiệm bộ gen Tây Ban Nha (ITALCyL).

Sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với sự tăng đột ngột nhu cầu về bộ xét nghiệm COVID-19 dẫn đến nhu cầu phát triển và sản xuất tăm bông y tế (que lấy mẫu xét nghiệm) hiệu quả về chi phí và đáng tin cậy cho bộ xét nghiệm PCR.

Thách thức đặt ra cho ngành sản xuất que lấy mẫu xét nghiệm

  1. Thách thức đầu tiên là chính việc lấy mẫu. Điều cần thiết là que lấy mẫu xét nghiệm phải bảo toàn tính toàn vẹn của vi rút để cho phép phát hiện RNA bằng phương pháp PCR thời gian thực của enzyme phiên mã ngược. Cần có một giải pháp với bề mặt được kích hoạt đặc biệt xốp trên đầu cộng với một thanh có độ linh hoạt cao không thể được sản xuất theo cách thông thường.
  2. Thách thức thứ hai là nhu cầu cao về một giải pháp hiệu quả về chi phí. Aenium và Burloak đã phát triển một mô hình sản xuất tới 40 000 tăm bông mỗi ngày trên nhiều hệ thống sản xuất bồi đắp của EOS.
  3. Và thách thức thứ ba: Que lấy dịch mẫu là thiết bị y tế cấp IIa, cần có chứng nhận cụ thể để kiểm tra và đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn y tế. Do đó, cần có chứng nhận với cơ quan quản lý nhà nước và các phòng thí nghiệm để phê duyệt mục đích sử dụng là bắt buộc.

Giải pháp cho các nhà sản xuất

Aenium bắt đầu thử nghiệm lâm sàng với các nhà chức trách Tây Ban Nha vào ngày 25 tháng 4 năm 2020 và thực hiện hàng trăm phép so sánh lâm sàng với các loại tăm bông thương mại. Trong các thử nghiệm lâm sàng, RNA được xử lý bằng PCR thời gian thực RNA một bước sử dụng hai bộ kit RT-PCR (BGI) và ref. RR064A (Takara) để phát hiện SARS-CoV-2. Cả hai loại que lấy mẫu hay tăm bông này đều bao gồm kiểm soát nội sinh, thu được kết quả tích cực so với các thử nghiệm lâm sàng tương tự so với các loại tăm bông thương mại được sản xuất thông thường đã được chứng nhận khác. Aenium và Burloak đã phát triển một loại tăm bông không chứa RNA với các thông số cụ thể đã được kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

Và tăm bông y tế hay que lấy mẫu dịch được sản xuất trên các hệ thống EOSINT P 385, EOS P 396 EOSINT P 760 bằng vật liệu EOS PA2200.

Hệ thống sản xuất nhanh đã đóng góp vào tầm nhìn sản xuất hàng loạt cung cấp giá trị thị trường cho quá trình công nghiệp hóa tăm bông ngoáy mũi. Dựa trên thành công này, nhiều sản phẩm hơn đang được cung cấp (ví dụ như tăm bông cho trẻ em).

This post is also available in: Tiếng Việt

infini88 bonanza88 judi baccarat online  slot togel poker online agen sbobet tangkasnet slot pragmatic slot gacor sbobet slot dana judi online pokerseri  autowin88 ligasedayu  bos88 nuke gaming slot cuan138 gaspol168 ligaplay88 slot5000 sky77 bro138 idn poker toto togel 4d