Test & Measurement, Education & Training & 3D Printers

Kiểm tra độ bền nén cho viên thuốc bằng máy kiểm tra sức bền vật liệu Instron

Kiểm tra nén viên thuốc

Sử dụng phương pháp nén để kiểm tra độ bền của viên thuốc đảm bảo rằng các viên thuốc có thể chịu được nhiều lực tác động trong quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển và khâu xử lý.

Bài kiểm tra điển hình cho thử nghiệm này đòi hỏi viên thuốc thử nghiệm được nén cho đến lúc vỡ hoặc được nén đến một lực nhất định và kiểm tra có bị đâm thủng không.

Mặc dù thử nghiệm này tương đối đơn giản nhưng trục nén hoặc đầu dò có kích thước phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo viên thuốc không bị trượt khỏi tải và lực phải được phân phối hợp lý trên diện tích bề mặt của viên thuốc. Bỏi kích thước của một viên thuốc khá nhỏ nên viên thử nghiệm có thể đạt kết quả không chính xác nếu để xảy ra sơ xuất trong việc lựa chọn các công cụ thử nghiệm.

Kiểm tra độ bền nén viên thuốc

Để mô phỏng viên thuốc bị nén có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, vận chuyển,… thì nên thử nghiệm ở trong một phạm vi tốc độ. Sử dụng các đầu vào lựa chọn và các giá trị được liên kết trong phần mềm Bluehill Universal, người dùng có thể chọn điều kiện mô phỏng (nghĩa là đóng gói so với xử lý) bằng cách sử dụng menu thả xuống đơn giản trong phần mềm sẽ thay đổi tốc độ thử nghiệm.

Ngoài tốc độ thử nghiệm thì các kỹ sư Instron khuyên nên sử dụng phiến ép có diện tích ít nhất 2 inch trên đế của hệ thống và đầu dò nhỏ hơn ở trên để khớp với đường kính của viên thuốc.

Hệ thống được sử dụng trong kiểm tra độ bền nén cho viên thuốc:

Liên hệ: sales@vecomtech.com

This post is also available in: English

Share this post
  ,