Sản xuất bồi đắp có vai trò gì trong ngành công nghiệp in 3D?

Trước khi tìm hiểu sản xuất bồi đắp có vai trò như thế nào trong ngành công nghiệp in 3D thì ta phải biết “sản xuất bồi đắp” là gì? Sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing, AM) là quá trình chế tạo sản phẩm dựa trên một bản thiết kế kỹ thuật số ba chiều.

Tiếp tục đọc »