EOS giới thiệu công nghệ AM 1 triệu tia LaserProFusion cho polymer

EOS tiếp tục thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa sản xuất bồi đắp (AM). Với LaserProFusion, EOS giới thiệu một công nghệ mang tính cách mạng trong sản xuất phụ gia polymer: gần một triệu laser diode làm nóng chảy vật liệu, bồi đắp từng lớp từng lớp. Quá trình bồi đắp này hiệu

Continue reading »