Lab Health Check – Instron

Lab Health Check là gì? Lab Health Check  là hệ thống được Instron thiết kế giúp người sử dụng tận dụng tối đa thiết bị hiện tại bằng cách đánh giá tình hình hoạt động của thiết bị. Từ đó đưa ra những cách thức nâng cấp, hiện đại hóa để cải thiện khả năng,

Continue reading »