3 công cụ để Bluehill Universal giúp bạn tiết kiệm thời gian kiểm tra sức bền vật liệu

Để cải thiện hiệu suất làm việc của máy kéo nén Instron, Bluehill Universal cung cấp ba công cụ mới để trợ giúp là: QuickTest: cho phép người mới hoặc chuyên gia bắt đầu bài kiểm tra trong vài giây Operator Dashboard: hợp lý hóa tổ chức và thiết kế thân thiện với người sử

Continue reading »

Lắp đặt máy kéo nén Instron 5967 cho thử nghiệm bóc tách mẫu có kích thước lớn

Máy kéo nén vạn năng Instron 5967 là hệ thống thử nghiệm vạn năng, hệ thống thử nghiệm tĩnh, thử nghiệm kéo và nén. Ngoài ra, hệ thống cũng thực hiện cắt, uốn, tách với các loại vật liệu. Hệ thống sử dụng phần mềm Bluehill Universal. Bluehill Universal là phần mềm thử nghiệm vật

Continue reading »