3 công cụ để Bluehill Universal giúp bạn tiết kiệm thời gian kiểm tra sức bền vật liệu

Để cải thiện hiệu suất làm việc của máy kéo nén Instron, Bluehill Universal cung cấp ba công cụ mới để trợ giúp là: QuickTest: cho phép người mới hoặc chuyên gia bắt đầu bài kiểm tra trong vài giây Operator Dashboard: hợp lý hóa tổ chức và thiết kế thân thiện với người sử

Continue reading »

Hệ thống thử xoắn bổ sung dành cho series Instron 5900 có ưu điểm gì?

Hệ thống thử xoắn bổ sung được thiết kế đơn giản, tăng khả năng cho phòng thí nghiệm của bạn – cho phép bạn mở rộng khả năng phát triển sản phẩm và mô phỏng các ứng dụng trong thế giới thực của sản phẩm. Đối với nhiều tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như

Continue reading »

Chương trình demo Bluehill Universal bằng bảng điều khiển Dashboard

Từ tháng 10 năm 2018, Vecomtech tiến hành chương trình demo phần mềm Bluehill Universal được điều khiển bằng bảng điều khiển Dashboard  cho dòng máy Instron 3300 và 5900. Mục đích của việc demo là hướng tới lợi ích của khách hàng khi nâng cấp phần mềm mới nhất này. Hiện tại Vecomtech đang

Continue reading »