Lắp đặt máy kéo nén Instron 5967 cho thử nghiệm bóc tách mẫu có kích thước lớn

Máy kéo nén vạn năng Instron 5967 là hệ thống thử nghiệm vạn năng, hệ thống thử nghiệm tĩnh, thử nghiệm kéo và nén. Ngoài ra, hệ thống cũng thực hiện cắt, uốn, tách với các loại vật liệu. Hệ thống sử dụng phần mềm Bluehill Universal. Bluehill Universal là phần mềm thử nghiệm vật

Tiếp tục đọc »