Kiểm tra độ bền nén cho viên thuốc bằng máy kiểm tra sức bền vật liệu Instron

Kiểm tra nén viên thuốc

Sử dụng phương pháp nén để kiểm tra độ bền của viên thuốc đảm bảo rằng các viên thuốc có thể chịu được nhiều lực tác động trong quá trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển và khâu xử lý. Bài kiểm tra điển hình cho thử nghiệm này đòi hỏi viên thuốc thử nghiệm

Continue reading »