Thử nghiệm cơ học lực tải thấp với ElectroPuls

“Electropuls cung cấp một thử nghiệm nhấn hoàn chỉnh thông qua nhiều cách khác nhau, cung cấp thông tin đầy đủ và kết quả chính xác…” Các thử nghiệm cơ học trong cấu trúc vi mô ngày càng trở thành lĩnh vực nghiên cứu phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu căn

Tiếp tục đọc »