Test & Measurement, Education & Training & 3D Printers

Thử bóc tách chất kết dính theo tiêu chuẩn ASTM D1876

Thử bóc tách băng dính

Thử bóc tách chất kết dính chữ T theo tiêu chuẩn ASTM D1876 sẽ gặp phải những thách thức gì?

  • Các kết quả báo cáo phải tuân theo đúng tiêu chuẩn ASTM D1876
  • Tốc độ dữ liệu được sử dụng đạt điểm đỉnh và điểm đáy
  • Loại bỏ khả năng bị trượt trong suốt bài kiểm tra

ASTM D1876 là tiêu chuẩn xác định các đặc tính bóc tách của các liên kết dính, thử nghiệm theo phương pháp bóc chữ T. Thử nghiệm này có thể được thực hiện cho cả khung thử nghiệm 1 cột và 2 cột, dựa vào sức bền của loại vật liệu thử nghiệm.

Giải pháp Instron đưa ra là gì?

1. Để các kết quả báo cáo tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn thử nghiệm thì phần mềm Bluehill Universal sẽ giúp người sử dụng thực hiện được điều đó. Phần mềm sẽ được cài đặt đi kèm với các phương pháp kiểm tra cấu hình và tài liệu hỗ trợ để đảm bảo rằng người tiến hành thử nghiệm thực hiện đúng tiêu chuẩn đề ra.

Thông tin về phần mềm Bluehill Universal (Download)

2. Đáp ứng tốc độ dữ liệu đạt đỉnh và đáy thì Instron đã có giải pháp chính là hệ thống thử nghiệm sức bền vật liệu mới series 6800. Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu lên đến 2,5kHz để đảm bảo rằng tất cả các thử nghiệm thay đổi nhanh đều được ghi lại. Băng thông quá thấp có thể làm chậm hệ thống và dẫn đến các đỉnh và đáy bị bỏ lỡ, dẫn đến giá trị cường độ trung bình thấp hơn.

3. Để loại bỏ độ trượt trong suốt quá trình thử nghiệm thì thì kẹp khí nén là một lựa chọn tuyệt vời cho thử nghiệm bóc tách chữ T cho vật liệu kết dính. Bởi chúng có thể duy trì áp suất kẹp liên tục trong quá trình thử nghiệm và được sử dụng với má kẹp thay đổi nhanh được cấp bằng sáng chế. Điều này giúp cho người sử dụng có thể thay đổi má kẹp dễ dàng để đáp ứng nhu cầu cho thử nghiệm từng loại vật liệu.

Điều quan trọng là phải xem xét ASTM D1876-08 (2015) e1 để hiểu đầy đủ các yêu cầu thiết lập thử nghiệm, quy trình và kết quả.

Đồ thị kết quả thử nghiệm bóc tách chất kết dính theo tiêu chuẩn ASTM 1876

This post is also available in: English

Share this post
  ,