Test & Measurement, Education & Training & 3D Printers

Thử kéo vải dệt theo tiêu chuẩn ISO 13934-2

Tiêu chuẩn ISO 13934-2

ISO 13934-2: 2014 chỉ định quy trình xác định lực tối đa của vải dệt theo phương pháp thử nghiệm kéo. Phương pháp này chủ yếu được áp dụng cho các loại vải dệt thoi bao gồm các loại vải thể hiện các đặc tính co giãn của sợi đàn hồi và xử lý cơ học hoặc hóa học. Nó có thể được áp dụng cho các loại vải được sản xuất bởi các kỹ thuật khác. Tiêu chuẩn này thường không áp dụng cho vải địa kỹ thuật, vải không dệt, vải tráng, vải dệt thủy tinh dệt, và vải làm từ sợi carbon hoặc sợi băng polyolefin. Phương pháp xác định xác định lực tối đa của mẫu thử ở trạng thái cân bằng với môi trường chuẩn để thử nghiệm và mẫu thử ở trạng thái ẩm.
Instron® – ISO 13934-2 Tensile Properties of Fabrics

This post is also available in: enEnglish

Chia sẻ bài đăng này
  ,