Test & Measurement, Education & Training & 3D Printers

Tìm hiểu về ứng suất biến dạng

Ứng suất  biến dạng là gì?

Biến dạng (Strain)

Là sự thay đổi kích thước chiều dài của vật thể, thường được biểu diễn dưới dạng phần trăm. Việc đo biến dạng được thực hiện trong hầu hết các phép thử cơ học, dựa trên chiều dài ban đầu của mẫu. Biến dạng bao gồm biến dạng tự nhiên hay biến dạng thực được tính dựa trên chiều dài tức thời.

Ứng suất (Stress)

Tác động một lực lên mặt cắt tiết diện của mẫu thử, được thực hiện trong hầu hết các phép thử cơ học. Áp lực dựa trên diện tích mặt cắt ban đầu mà không tính đến những thay đổi về diện tích là ứng suất.

Một khái niệm khác về Ứng suất (áp lực kỹ thuật): Nó là một đại lượng đặc trưng cho tác dụng nén hoặc kéo F tác dụng dọc theo trục của vật mẫu có tiết diện S. Được tính bằng công thức: σ = F/S

Trong đó: F là lực tải

S : diện tích cắt ngang tức thời.

                     Biểu đồ ứng suất – biến dạng

Biểu đồ ứng suất – biến dạng là rất quan trọng vì nó cho biết không chỉ độ biến dạng – ứng suất tối đa của một vật liệu có thể giải quyết được mà còn có những đặc tính quan trọng như độ cứng, độ cong (khi vật liệu bị biến dạng hoàn toàn). Cuối cùng là làm thế nào để vật liệu đó có thể sử dụng được.

Quan hệ ứng suất biến dạng ở đây là quan hệ tuyến tính.

Vậy làm thế nào để đo độ biến dạng?

Khi lựa chọn dụng cụ đo độ biến dạng thì điều quan trọng là tiêu chuẩn thử nghiệm và yêu cầu sản phẩm. Cũng như đặc tính của vật liệu như kích thước, hình dạng, cấu trúc và tính dễ kéo. Sự đơn giản, tính linh hoạt và công thái học là một phần trong tiêu chí để đưa ra quyết định lựa chọn dụng cụ đo phù hợp nhất.

Các loại vật liệu kim loại thường được đo độ biến dạng, và thường là các loại ống, thanh cốt thép, hợp kim có hình dạng, bản kim loại, dây sợi,…

1. Đo tự động : Dụng cụ đo độ giãn dài tự động

2. Dụng cụ đo giãn dài clip-on một trục và trục kép (chi tiết)

3. Đo giãn dài theo vòng quay (xem chi tiết)

Liên hệ: sales@vecomtech.com

This post is also available in: English

Share this post
  , , ,