Hệ thống điện và Lưới điện thông minh

Hệ thống điện và Lưới điện thông minh

Nhà sản xuất: Edibon

Tư vấn trực tiếp

Hotline: +84 243 754 9061

Hệ thống điện và Lưới điện thông minh 
Model: EDIBON AEL-5
Hãng: Edibon-Tây Ban Nha

Các bộ thí nghiệm của EDIBON hướng tới mục đích cung cấp các giải pháp đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp cho đào tạo nghề, đào tạo đại học và thậm chí cả ứng dụng cho nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực trong ngành điện. tạo cái nhìn thực tiễn cho sinh viên thực hành.
Các đặc tính chung:
Hệ thống điều khiển SCADA.
Phần mềm chuyên dụng EDIBON, trên nền tảng phần mềm Labview, cho:
- Phần mềm điều khiển SCADA.
- Phần mềm thu thập dữ liệu.
- Phần mềm hướng dẫn trên máy tính.
... và các phần mềm khác.
Máy tính và màn hình cảm ứng.
Bàn máy điện đầy đủ chức năng có bảng lắp đặt thiết bị đo với tất cả các phần tử cần thiết để cấp nguồn và điều khiển.
Tương tác của người dùng với bàn máy: trực quan, nhanh chóng và chính xác.
Giải pháp đào tạo thiết thực và đầy đủ cho học tập & thực hành điện.
Bao trùm tất cả các lĩnh vực trong ngành điện.
... và nhiều khả năng ứng dụng khác nữa.

Các bộ thực hành điện được chia thành năm nhóm bao gồm: 
- Module AEL-1. Lắp đặt điện, 
- Module AEL-2. Hệ thống tự động hóa dân dụng, 
-Module AEL-3. Máy điện
-Module AEL-4. Cấu tạo cơ điện
-Module AEL-5. Hệ thống điện và lưới điện thông minh. 
Module AEL-5. Hệ thống điện và lưới điện thông minh bao gồm các ứng dụng: 
AEL-5.1. Bộ thực hành phát điện 
AEL-5.2. Bộ thực hành phân phối và truyền tải điện 
AEL-5.3. Bộ thực hành tải điện 
AEL-5.4. Bộ thực hành rơ le bảo vệ 
AEL-5.5. Các ứng dụng hệ thống lưới điện thông minh nhỏ gọn 
AEL-5.6. Các ứng dụng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun 
AEL-5.7. Bộ mô phỏng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun

Hệ thống điện và Lưới điện thông minh 
Model: EDIBON AEL-5
Hãng: Edibon-Tây Ban Nha

Các bộ thí nghiệm của EDIBON hướng tới mục đích cung cấp các giải pháp đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp cho đào tạo nghề, đào tạo đại học và thậm chí cả ứng dụng cho nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực trong ngành điện. tạo cái nhìn thực tiễn cho sinh viên thực hành.
Các đặc tính chung:
Hệ thống điều khiển SCADA.
Phần mềm chuyên dụng EDIBON, trên nền tảng phần mềm Labview, cho:
- Phần mềm điều khiển SCADA.
- Phần mềm thu thập dữ liệu.
- Phần mềm hướng dẫn trên máy tính.
... và các phần mềm khác.
Máy tính và màn hình cảm ứng.
Bàn máy điện đầy đủ chức năng có bảng lắp đặt thiết bị đo với tất cả các phần tử cần thiết để cấp nguồn và điều khiển.
Tương tác của người dùng với bàn máy: trực quan, nhanh chóng và chính xác.
Giải pháp đào tạo thiết thực và đầy đủ cho học tập & thực hành điện.
Bao trùm tất cả các lĩnh vực trong ngành điện.
... và nhiều khả năng ứng dụng khác nữa.

Các bộ thực hành điện được chia thành năm nhóm bao gồm: 
- Module AEL-1. Lắp đặt điện, 
- Module AEL-2. Hệ thống tự động hóa dân dụng, 
-Module AEL-3. Máy điện
-Module AEL-4. Cấu tạo cơ điện
-Module AEL-5. Hệ thống điện và lưới điện thông minh. 
Module AEL-5. Hệ thống điện và lưới điện thông minh bao gồm các ứng dụng: 
AEL-5.1. Bộ thực hành phát điện 
AEL-5.2. Bộ thực hành phân phối và truyền tải điện 
AEL-5.3. Bộ thực hành tải điện 
AEL-5.4. Bộ thực hành rơ le bảo vệ 
AEL-5.5. Các ứng dụng hệ thống lưới điện thông minh nhỏ gọn 
AEL-5.6. Các ứng dụng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun 
AEL-5.7. Bộ mô phỏng hệ thống lưới điện thông minh dạng mô đun

Sản phẩm khác
Thiết bị đào tạo điện máy

Thiết bị đào tạo điện máy

Thiết bị đào tạo điện máy

Chi tiết

Mô hình trình diễn hệ thống điện

Mô hình trình diễn hệ thống điện

Mô hình trình diễn hệ thống điện

Chi tiết

Thiết bị đào tạo điện cơ bản

Thiết bị đào tạo điện cơ bản

Thiết bị đào tạo kỹ thuật điện cơ bản

Chi tiết