Kiểm tra dão và chùng

Bộ thiết bị thử nghiệm nhiệt EB 16-II

Bộ thiết bị thử nghiệm nhiệt EB 16-II

Bộ thử nghiệm nhiệt độ cao thử nghiệm cho nguyên liệu làm cáp...

Chi tiết

Hộp điều nhiệt, EP 05

Hộp điều nhiệt, EP 05

Tủ điều nhiệt sử dụng điều nhiệt cho mẫu thử nghiệm.

Chi tiết

Kết hợp kiểm tra nhiệt độ thấp

Kết hợp kiểm tra nhiệt độ thấp

Các thử nghiệm nhiệt độ thấp TR-tester, thử nghiệm Gehman và thử...

Chi tiết

Lò điều nhiệt dạng cell, EB 22

Lò điều nhiệt dạng cell, EB 22

Lò điều nhiệt dạng cell cho thử nghiệm trùng ứng suất với 6 cells...

Chi tiết

Lò điều nhiệt EB 23

Lò điều nhiệt EB 23

Lò điều nhiệt sử dụng cho thử trùng ứng suất với 4 khoang thử...

Chi tiết

Máy cắt mẫu khí nén EP 02

Máy cắt mẫu khí nén EP 02

Thiết bị cát mẫu thử nghiệm bằng khí nén cho nhựa và cao su.

Chi tiết

Thiết bị thử đàn hồi EF 02

Thiết bị thử đàn hồi EF 02

Thiết bị thử đàn hồi EF 02 sử dụng thử nén và kiểm tra trùng...

Chi tiết

Thiết bị thử nghiệm dão tự động FNCT, EB-15 II

Thiết bị thử nghiệm dão tự động FNCT, EB-15 II

EB 15-II-10 là một thiết bị thử nghiệm dão tự động với 10 vị...

Chi tiết

Thiết bị thử nghiệm độ giòn của nhựa và cao su, ET 05

Thiết bị thử nghiệm độ giòn của nhựa và cao su, ET 05

Thử nghiệm độ giòn, ET 05, được sử dụng để xác định tự động...

Chi tiết

Tủ lạnh âm sâu phòng thí nghiệm ET 7

Tủ lạnh âm sâu phòng thí nghiệm ET 7

Tủ lạnh âm sâu -30 ° C đến -60 ° C

Chi tiết

Thiết bị thử chùng ứng suất và thử dão tự động, EB 18-II

Thiết bị thử chùng ứng suất và thử dão tự động, EB 18-II

Với thiết bị thử chùng ứng suất và thử dão tự động, EB 18-II ...

Chi tiết

12