Lắp đặt hệ thống thử áp lực ống

Series HYD là dòng máy chuyên dụng kiểm tra áp lực đường ống thủy tĩnh thiết kế phù hợp theo ISO 1167, ASTM D-1598. Được dùng chủ yếu cho kiểm tra đường ống nhựa, ống hợp chất như PP-R, PP-B, PP-A, PVC, PE, PE-X...
Để đảm bảo độ chính xác, tin cậy một vài hệ thống quan trọng được nhập khẩu. Mỗi trạm thử được điều khiển độc lập, khách hàng có thể điều khiển bởi một bộ chỉ thị số với giao diện thân thiện đính trên mặt trước máy hoặc sử dụng Máy tính và phần mềm điều khiển.


Mẫu thửMẫu sau phá hủy