Máy kéo nén dạng Thủy lực

Series DX tải tối đa 600kN chỉ thử nén

Series DX tải tối đa 600kN chỉ thử nén

Series DX tải chỉ thử nén được thiết kế cho thử nén, uốn, cắt,...

Chi tiết

Series HDX tải thử tối đa 1500 kN

Series HDX tải thử tối đa 1500 kN

HDX được thiết kế cho thử nghiệm nén, uốn, cắt với tải cao....

Chi tiết

Series khoang thử lớn KPX tải từ 600 đến 3500 kN

Series khoang thử lớn KPX tải từ 600 đến 3500 kN

Dòng KPX được thiết kế cho thử nghiệm ép, uốn nén, kéo, cắt với...

Chi tiết

Series LX khoang thử đơn tải từ 150 đến 600 kN

Series LX khoang thử đơn tải từ 150 đến 600 kN

Series khoang thử đơn LX được thiết kế cho thử uốn, nén, cắt,...

Chi tiết

Series RD thử nén tải từ 2000 đến 5000 kN

Series RD thử nén tải từ 2000 đến 5000 kN

Máy thử tải nén dòng RD được thiết kế cho thử tải nén cao của...

Chi tiết