Môi trường và rung ồn

 Recirculating Test Loop

Recirculating Test Loop

Thiết bị phụ trợ Ngoài các thành phần cơ bản của hệ thống CERT,...

Chi tiết

Buồng thử (Proof rings)

Buồng thử (Proof rings)

Buồng thử (Proof rings) của Cortest là cách hiệu quả kinh tế nhất...

Chi tiết

Buồng thử nghiệm khí hậu

Buồng thử nghiệm khí hậu

Nhiệt độ hoạt động từ nhiệt độ môi trường đến +60 ° C Thiết...

Chi tiết

Buồng thử nghiệm sương muối  ClimaCORR CC 3000-FL

Buồng thử nghiệm sương muối ClimaCORR CC 3000-FL

Buồng thử nghiêm ăn mòn tiến tiến theo chu kỳ hoàn toàn tự động...

Chi tiết

CM Buồng Thử Bụi Aerial

CM Buồng Thử Bụi Aerial

Phạm vi BIS được thiết kế để mô phỏng bụi trong không khí được...

Chi tiết

CM Buồng thử sương muối Silverfog

CM Buồng thử sương muối Silverfog

Tái xác định công nghệ của chúng tôi về thử nghiệm ăn mòn. Buồng...

Chi tiết

Hệ thống kiểm tra mỏi trong điều kiện ăn mòn của Cortest

Hệ thống kiểm tra mỏi trong điều kiện ăn mòn của Cortest

Chúng tôi sản xuất một dòng máy toàn diện cho kiểm tra ăn mòn và...

Chi tiết

Hệ thống thử nghiệm nhiệt độ cáo áp suất cao (HPHT autoclave)

Hệ thống thử nghiệm nhiệt độ cáo áp suất cao (HPHT autoclave)

Khi bạn có nhu cầu về bình (buồng) kiểm tra áp suất và các thiết...

Chi tiết

Thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài vật liệu C.E.R.T (Constant Extension Rate Testing)

Thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài vật liệu C.E.R.T (Constant Extension Rate Testing)

Khi bạn có nhu cầu về thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài liên tục...

Chi tiết

Thử nghiệm Kesternich

Thử nghiệm Kesternich

Chi phí cách hiệu quả để tiến hành các thử nghiệm Kesternich Độ...

Chi tiết

Tủ thử nghiệm ăn mòn khí hậu (ClimaCORR)

Tủ thử nghiệm ăn mòn khí hậu (ClimaCORR)

Nhiệt độ hoạt động từ môi trường đến + 80 ° C là một đặc...

Chi tiết

Tủ thử nghiệm mù muối

Tủ thử nghiệm mù muối

Dung dịch natri clorua (5%) được bơm bằng bơm từ bể chứa vào buồng...

Chi tiết

12