Ứng dụng

Thử kiểm tra vải trên máy Instron 3345

Một số ứng dụng kiểm tra cho vải trên máy kiểm tra sức bền vật liệu Instron 3345

Chi tiết

Hệ thống kiểm tra giảm xóc tốc độ cao

Hệ thống kiểm tra giảm xóc tốc độ cao

Chi tiết

Hệ thống thử mỏi tần số cao

Hệ thống thử mỏi tần số cao

Chi tiết

Kiểm tra khả năng chịu lực của gỗ

Gỗ thường được dùng làm xà, dầm, cột, dựng kết cấu trong xây dựng. Khi đó thông số chịu tải trọng của dầm, xà là một trong những thông số quan trọng nhất được nói tới.

Chi tiết

12