Thiết bị giáo dục

Bộ thí nghiệm điện tử

Bộ thí nghiệm điện tử

Bộ lắp ráp điện và điện tử cơ bản:

Chi tiết

Digital Electronics

Digital Electronics

Thiết bị giảng dạy quá trình xử lý tín hiệu số điều khiển...

Chi tiết

Đầu đo và cảm biến

Đầu đo và cảm biến

Đầu đo và thiết bị đào tạo

Chi tiết

Điều khiển điện tử

Điều khiển điện tử

Thiết bị giảng dạy điều khiển và giám sát điều khiển máy tính...

Chi tiết

Mô hình đào tạo về nhà máy điện

Mô hình đào tạo về nhà máy điện

Mô hình đào tạo về nhà máy điện

Chi tiết

Mô hình trình diễn hệ thống điện

Mô hình trình diễn hệ thống điện

Mô hình trình diễn hệ thống điện

Chi tiết

Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo

Thiết bị đào tạo về năng lượng tái tạo

Chi tiết

Rơ le

Rơ le

Thiết bị đào tào Rơ-le

Chi tiết

12345