Thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài vật liệu C.E.R.T (Constant Extension Rate Testing)

Thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài vật liệu C.E.R.T (Constant Extension Rate Testing)

Nhà sản xuất: Cortest

Khi bạn có nhu cầu về thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài liên tục hoặc thử nghiệm nén chậm liên tục cho vật liệu trong điều kiện thử nghiệm ăn mòn. Cortest cung cấp một loạt các sản phẩm có thể đáp ứng tổng thể. Hệ thống bao gồm khung tải, buồng môi trường, bộ điều khiển, và thiết bị phụ trợ.

Tư vấn trực tiếp

Hotline: +84 243 754 9061

Thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài vật liệu C.E.R.T (Constant Extension Rate Testing)
Khi bạn có nhu cầu về thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài liên tục hoặc thử nghiệm nén chậm liên tục cho vật liệu trong điều kiện thử nghiệm ăn mòn. Cortest cung cấp một loạt các sản phẩm có thể đáp ứng tổng thể. Hệ thống bao gồm khung tải, buồng môi trường, bộ điều khiển, và thiết bị phụ trợ. Thiết bị cho phép kiểm tra đồng thời một loạt các điều kiện mô phỏng về tải, nhiệt độ, áp suất, tỷ số căng  và các điều kiện môi trường cho cả hai hai kỹ thuật kiểm tra ăn mòn cơ học và điện hóa.
Cortest đã thành công trong hơn 20 năm trong việc thiết kế và sản xuất các khung tải cho SSRT, Constant Extension Rate Tester (CERT) and Corrosion Fatigue (CF) Computer-Aided Test (CAT) Systems.
 
 

Motion Control

Stepper Motor Power Drive

Environmental Chambers


 

 
Sản phẩm khác
 Recirculating Test Loop

Recirculating Test Loop

Thiết bị phụ trợ Ngoài các thành phần cơ bản của hệ thống CERT,...

Chi tiết

Hệ thống kiểm tra mỏi trong điều kiện ăn mòn của Cortest

Hệ thống kiểm tra mỏi trong điều kiện ăn mòn của Cortest

Chúng tôi sản xuất một dòng máy toàn diện cho kiểm tra ăn mòn và...

Chi tiết

Hệ thống thử nghiệm nhiệt độ cáo áp suất cao (HPHT autoclave)

Hệ thống thử nghiệm nhiệt độ cáo áp suất cao (HPHT autoclave)

Khi bạn có nhu cầu về bình (buồng) kiểm tra áp suất và các thiết...

Chi tiết

Buồng thử (Proof rings)

Buồng thử (Proof rings)

Buồng thử (Proof rings) của Cortest là cách hiệu quả kinh tế nhất...

Chi tiết