Thiết bị thử bền cao su - nhựa

Bộ thiết bị thử nghiệm nhiệt EB 16-II

Bộ thiết bị thử nghiệm nhiệt EB 16-II

Bộ thử nghiệm nhiệt độ cao thử nghiệm cho nguyên liệu làm cáp...

Chi tiết

Buồng hấp, ES 42

Buồng hấp, ES 42

Nồi hấp của Elastocon, ES 42 được sử dụng để thử nghiệm các...

Chi tiết

Dụng cụ xác định tỷ trọng biểu kiến, ES 16

Dụng cụ xác định tỷ trọng biểu kiến, ES 16

Dụng cụ xác định tỷ trọng biểu kiến của hạt nhựa theo ISO ...

Chi tiết

Film creep tester, EB 24

Film creep tester, EB 24

Film Creep Tester làm việc trên tủ lão hóa EB-10 II và một hệ thống...

Chi tiết

Hardness Reference Blocks, EF 03, EF 04, EF 05

Hardness Reference Blocks, EF 03, EF 04, EF 05

Mẫu độ cứng chuẩn Shore A , Shore D durometers và IRHD testers

Chi tiết

Hộp điều nhiệt, EP 05

Hộp điều nhiệt, EP 05

Tủ điều nhiệt sử dụng điều nhiệt cho mẫu thử nghiệm.

Chi tiết

Kết hợp kiểm tra nhiệt độ thấp

Kết hợp kiểm tra nhiệt độ thấp

Các thử nghiệm nhiệt độ thấp TR-tester, thử nghiệm Gehman và thử...

Chi tiết

Lò điều nhiệt dạng cell, EB 22

Lò điều nhiệt dạng cell, EB 22

Lò điều nhiệt dạng cell cho thử nghiệm trùng ứng suất với 6 cells...

Chi tiết

Lò điều nhiệt dạng khoang, EB 01

Lò điều nhiệt dạng khoang, EB 01

Lò điều nhiệt 4 khoang, mô hình cổ điển của chúng tôi cho sự lão...

Chi tiết

Lò điều nhiệt dạng ống Tube Oven, ES 14

Lò điều nhiệt dạng ống Tube Oven, ES 14

Lò điều nhiệt dạng ống sử dụng để phân tích carbon đen và p...

Chi tiết

Lò điều nhiệt EB 23

Lò điều nhiệt EB 23

Lò điều nhiệt sử dụng cho thử trùng ứng suất với 4 khoang thử...

Chi tiết

1234