Thiết bị thử nghiệm ăn mòn

 Recirculating Test Loop

Recirculating Test Loop

Thiết bị phụ trợ Ngoài các thành phần cơ bản của hệ thống CERT,...

Chi tiết

Hệ thống thử nghiệm nhiệt độ cáo áp suất cao (HPHT autoclave)

Hệ thống thử nghiệm nhiệt độ cáo áp suất cao (HPHT autoclave)

Khi bạn có nhu cầu về bình (buồng) kiểm tra áp suất và các thiết...

Chi tiết