Thiết bị thử nghiệm giầy

Thử mỏi đế giầy TS64

Thử mỏi đế giầy TS64

Thử độ bền mỏi cho gót giầy

Chi tiết

Thiết bị thử nghiệm độ mài mòn

Thiết bị thử nghiệm độ mài mòn

Để xác định sự mài mòn của vật liệu mềm như cao su, dây đai...

Chi tiết