Tủ thử lão hóa

Film creep tester, EB 24

Film creep tester, EB 24

Film Creep Tester làm việc trên tủ lão hóa EB-10 II và một hệ thống...

Chi tiết

Lò điều nhiệt dạng khoang, EB 01

Lò điều nhiệt dạng khoang, EB 01

Lò điều nhiệt 4 khoang, mô hình cổ điển của chúng tôi cho sự lão...

Chi tiết

Tủ lão hóa EB 10- II

Tủ lão hóa EB 10- II

Các tủ lão hóa cho vật liệu cao su và nhựa điều khiển điều kiện....

Chi tiết

Tủ lão hóa EB-04 II

Tủ lão hóa EB-04 II

Các tủ lão hóa cho vật liệu cao su và nhựa điều khiển điều kiện....

Chi tiết

Tủ lão hóa, EB 26

Tủ lão hóa, EB 26

Tủ lão hóa với tốc độ không khí cao và một băng chuyền bên trong...

Chi tiết

Tủ lão hóa, EB 27

Tủ lão hóa, EB 27

Tủ lão hóa có hai lưu lượng kế cho khí khác nhau , nó phù hợp với...

Chi tiết