Tủ thử mù muối

Buồng thử nghiệm khí hậu

Buồng thử nghiệm khí hậu

Nhiệt độ hoạt động từ nhiệt độ môi trường đến +60 ° C Thiết...

Chi tiết

CM Buồng thử sương muối Silverfog

CM Buồng thử sương muối Silverfog

Tái xác định công nghệ của chúng tôi về thử nghiệm ăn mòn. Buồng...

Chi tiết

Tủ thử nghiệm mù muối

Tủ thử nghiệm mù muối

Dung dịch natri clorua (5%) được bơm bằng bơm từ bể chứa vào buồng...

Chi tiết