Tủ thử nghiệm ăn mòn

Buồng thử (Proof rings)

Buồng thử (Proof rings)

Buồng thử (Proof rings) của Cortest là cách hiệu quả kinh tế nhất...

Chi tiết

Buồng thử nghiệm sương muối  ClimaCORR CC 3000-FL

Buồng thử nghiệm sương muối ClimaCORR CC 3000-FL

Buồng thử nghiêm ăn mòn tiến tiến theo chu kỳ hoàn toàn tự động...

Chi tiết

Hệ thống kiểm tra mỏi trong điều kiện ăn mòn của Cortest

Hệ thống kiểm tra mỏi trong điều kiện ăn mòn của Cortest

Chúng tôi sản xuất một dòng máy toàn diện cho kiểm tra ăn mòn và...

Chi tiết

Thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài vật liệu C.E.R.T (Constant Extension Rate Testing)

Thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài vật liệu C.E.R.T (Constant Extension Rate Testing)

Khi bạn có nhu cầu về thiết bị kiểm tra hệ số dãn dài liên tục...

Chi tiết

Tủ thử nghiệm ăn mòn khí hậu (ClimaCORR)

Tủ thử nghiệm ăn mòn khí hậu (ClimaCORR)

Nhiệt độ hoạt động từ môi trường đến + 80 ° C là một đặc...

Chi tiết